Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 7/9/2017 07:19

Kiểm tra chuyên môn các trường THCS, THPT năm học 2017-2018

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên môn các trường THCS, THPT năm học 2017-2018.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện chương trình và xây dựng kế hoạch giáo dục; việc thực hiện quy chế chuyên môn; công tác thiết bị, thư viện.

Hình thức kiểm tra thông qua hồ sơ của nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và của giáo viên (theo quy định của Điều lệ trường trung học); dự giờ dạy của giáo viên, dự buổi sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn.

Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra tại các trường THCS, THPT trong cùng một huyện theo lịch không báo trước (mỗi tháng kiểm tra tối thiểu hai lần).

Sau kiểm tra Sở GD&ĐT sẽ có thông báo kết quả kiểm tra để đánh giá những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục của đơn vị; sau thời gian phù hợp sẽ kiểm tra lại việc khắc phục tồn tại, hạn chế và kiến nghị của đoàn kiểm tra lần trước.

Theo Sở GD&ĐT Ninh Bình, mục đích việc kiểm tra nhằm giúp các trường THCS, THPT thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục trong các nhà trường;

Giúp cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tính sáng tạo của mình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới;

Giúp cho các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá học sinh.

Lập Phương