Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 20/1/2018 09:06

Ninh Bình:

Kiểm tra cấp phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống

Kiểm tra cấp phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa có văn bản về việc kiểm tra cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn.

Theo đó, tổ chức kiểm tra, thẩm định thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và giáo dục kỹ năng sống theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ailbabaschool, Trung tâm Anh ngữ HELIO Ninh Bình; kiểm tra hiệu quả sau 1 năm hoạt động của Trung tâm Anh ngữ quốc tế ESEA-cơ sở Gia Viễn.

Thời gian kiểm tra trong các ngày 22, 23 và 24/1/2018.

Nội dung kiểm tra gồm: thẩm định chương trình đào tạo, bồi dưỡng; các tài liệu, giáo trình dùng cho từng đối tượng. Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Kiểm tra các minh chứng về năng lực và các tiêu chuẩn của đội ngũ giáo viên của trung tâm.

Sở GD&ĐT đề nghị giám đốc các trung tâm và đại diện của công ty, doanh nghiệp có liên quan chuẩn bị những nội dung trên, triệu tập giáo viên giảng dạy của trung tâm cùng làm việc với đoàn và tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Lập Phương