Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 17/7/2017 10:47

Kiểm định chất lượng tạo chuyển biến rõ rệt chất lượng GD&ĐT

Kiểm định chất lượng tạo chuyển biến rõ rệt chất lượng GD&ĐT

GD&TĐ - Kiểm định chất lượng giáo dục đã có tác động tích cực, tạo sự chuyển biến rõ rệt chất lượng giáo dục và đào tạo.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong năm học vừa qua, các địa phương tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên trên địa bàn đẩy mạnh công tác tự đánh giá và tổ chức đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục.

So với năm học 2015 - 2016, số lượng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT hoàn thành tự đánh giá tăng 340 trường; số trường được đánh giá ngoài tăng 3931 trường.

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học tiếp tục được chú trọng. Tính đến ngày 30/6/2017, có 245 cơ giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm hoàn thành tự đánh giá; có 46 trường đã được đánh giá ngoài, trong đó có 30 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng; có 93 chương trình đào tạo đại học được đánh giá và công nhận bởi tổ chức kiểm định nước ngoài.

So sánh đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với năm học 2015 - 2016. Nguồn: Báo cáo của Cục Quản lý chất lượng, 2017  
Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tiếp cận xu hướng mới của khu vực, trong đó quy định rõ về việc sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.

Đồng thời, chỉ đạo các Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục triển khai việc thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học một cách độc lập và công bố thông tin cho toàn xã hội được biết.

Đến thời điểm hiện nay, 50% số cơ sở giáo dục đại học đã hoàn thành việc thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, một số địa phương chưa thực sự chú trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục, việc chỉ đạo chưa tập trung, chưa có giải pháp đột phá trong việc nâng cao chất lượng tự đánh giá và đánh giá ngoài. Chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ công tác khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục.

Bộ tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia còn có sự chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản; kỷ cương trường thi được tăng cường. Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đảm bảo khách quan, trung thực nhưng nhẹ nhàng, giảm áp lực, giảm tốn kém đối với người dân và xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh và được xã hội đồng thuận, đánh giá cao.
Công tác tuyển chọn, tập huấn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục được đổi mới. Các đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự thi Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục đạt thành tích xuất sắc; thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học đạt kết quả cao.

Hải Bình