Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 29/3/2018 08:50

Bắc Giang:

Không tổ chức hoạt động giáo dục trái quy định, gây áp lực cho người học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Một trong những nội dung được đề cập trong chỉ đạo của Sở này là không tổ chức hoạt động giáo dục trái quy định, gây áp lực cho người học.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu các đơn vị xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể thiết thực, phù hợp với thực tế đặc thù của từng đơn vị, thành tích của đơn vị, cá nhân được đánh giá bằng sự tiến bộ của chính đơn vị, cá nhân đó; đồng thời, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch.

Các đơn vị cũng cần xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục cho từng năm học, từng học kỳ, đảm bảo chất lượng thực chất, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Không tổ chức các hoạt động giáo dục trái quy định, gây áp lực cho người dạy, người học và cha mẹ học sinh.

Thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, quy chế dân chủ ở cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục; phát hiện xử lý nghiêm kịp thời mọi hành vi, biểu hiện tiêu cực trong dạy, học và bệnh thành tích trong giáo dục.

Làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền tới người dạy người học, cha mẹ học sinh và toàn thể xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất, cỗ vũ, động viên, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành mạnh sự đồng thuận trong nhà trường và cả xã hội để phát triển giáo dục.

Lập Phương