Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 19/7/2017 14:03

Không tổ chức dạy học tại các phòng đã xuống cấp nghiêm trọng

Không tổ chức dạy học tại các phòng đã xuống cấp nghiêm trọng

GD&TĐ - Để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trường, lớp học phục vụ năm học mới, Sở GD&ĐT Ninh Bình yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc phạm vi quản lý tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất hiện có đến thời điểm 1/8/2017.

Đặc biệt là khối phòng học, phòng làm việc của cán bộ giáo viên và những hạng mục công trình xây dựng đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh để chủ động phương án bố trí, sắp xếp phù hợp.

Không tổ chức dạy, học và làm việc tại các phòng, những hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng để đảm bản an toàn cho học sinh và giáo viên; kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên về giải pháp khắc phục cơ sở vật chất hiện có để chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất trước khi bước vào năm học 2017-2018; đồng thời lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thay thế trong giai đoạn tới.

Sở GD&ĐT Ninh Bình đồng thời yêu cầu các đơn vị tổng hợp, thống kê báo cáo về Sở những phòng học, phòng làm việc của cán bộ giáo viên và những hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh và giáo viên trong quá trình giảng dạy và học tập; báo cáo giải pháp và kết quả khắc phục tình trạng trên.

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố báo cáo kết quả rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có; kế hoạch đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc địa phương quản lý.

Lập Phương