Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/3/2017 07:07

Không phát băng hát Quốc ca trong lễ Chào cờ

Không phát băng hát Quốc ca trong lễ Chào cờ

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Kiên Giang vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức hát Quốc ca trong các cơ sở GD&ĐT.

Trong đó yêu cầu toàn bộ các cơ sở giáo dục trong tỉnh phải tổ chức dạy, hướng dẫn học sinh thuộc và hát đúng Quốc ca, việc Chào cờ đầu tuần và hát Quốc ca phải được triển khai thực hiện đúng quy định, một cách thường xuyên, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia.

Trong các lễ Chào cờ đầu tuần và các buổi lễ có tổ chức Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca thì tất cả giáo viên, cán bộ công nhân viên và học sinh đều phải tự hát Quốc ca đảm bảo hát to, rõ, đúng lời, đúng nhạc, không tổ chức phát nhạc có lời (khuyến khích sử dụng nhạc đệm hoặc trống đệm).

Thường xuyên tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức thi hát Quốc ca cho học sinh qua đó kịp thời kiếm tra, hướng dẫn các em hát hay, hát đúng bài Quốc ca.

Chỉ tiêu: 100% trẻ mầm non được giới thiệu và được dạy hát bài Quốc ca. 100% học sinh từ lớp 1 trở lên thuộc bài hát Quốc ca. 100% học sinh từ lớp 3 trở lên hát đúng giai điệu bài hát Quốc ca. 100% trường học từ cấp tiểu học trở lên to chức được hội thi Quốc ca hàng năm. 100% cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên, nhân viên hát đúng lời và giai điệu bài hát Quốc ca.

Việc hát Quốc ca trong các nghi lễ chào cờ phải do những người tham dự hát, không tổ chức phát băng có lời, khuyến khích các đơn vị sử dụng nhạc đệm để buổi lễ thêm trang trọng, hào hùng.

Đối với các trường THPT, các Trung tâm GDTX, Trường phổ thông dân tộc nội trú, thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần theo nghi lễ Nhà nước. Riêng các trường tiểu học, THCS có thể thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh…

Tin tiêu điểm