Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 12/9/2015 19:54

Không được lạm dụng hồ sơ, sổ sách gây khó cho giáo viên

Không được lạm dụng hồ sơ, sổ sách gây khó cho giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương yêu cầu các nhà trường rà soát lại hệ thống hồ sơ sổ sách trong nhà trường, tránh lạm dụng hồ sơ sổ sách ngoài yêu cầu theo quy định, gây khó khăn cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học gồm: Kế hoạch của trường, của các tổ chức đoàn thể, của tổ, nhóm chuyên môn và cá nhân.

Nguyên tắc thực hiện trên tinh thần ngắn gọn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học, phát huy những thuận lợi, thế mạnh của đơn vị, khắc phục hạn chế, yếu kém, chú trọng biện pháp, giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu đặt ra, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại kế hoạch, từng tổ, nhóm và mỗi cá nhân, tránh hình thức, chung chung, hô hào, khẩu hiệu.

Các loại kế hoạch của tập thể cần lập theo quy trình: Dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các thành viên, thông qua tổ, nhóm chuyên môn hoặc hội nghị viên chức, phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, kế hoạch cần có sự bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu thực tế.

Lập Phương

Tin tiêu điểm