Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/3/2017 17:07

Không được có bất cứ hình thức nào ép buộc học sinh học thêm

Không được có bất cứ hình thức nào ép buộc học sinh học thêm

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Thuận vừa có hướng dẫn thực hiện dạy thêm, học thêm nhằm mục đích xử lý những tình huống thực tế và thống nhất áp dụng Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh…

Theo hướng dẫn này, việc tổ chức dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phải tuân thủ các quy định tại Quyết định 62, Quyết định số 21 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Việc tổ chức DTHT trong và ngoài nhà trường chỉ được thực hiện khi có nhu cầu của học sinh và được Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT cấp giấy phép.

DTHT trong nhà trường được tổ chức trong trường học, học sinh có thể đăng ký học thêm ở bất kỳ trường học nào trong tỉnh nếu phù hợp với chương trình học và trình độ kiến thức.

Giáo viên không được dạy thêm đối với học sinh mà giáo viên đó đang giảng dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nhà trường có giáo viên dạy thêm phải thực hiện: Yêu cầu giáo viên dạy thêm cam kết tuyệt đối không gây áp lực, ép buộc học sinh phải học thêm;

Hạn chế cho phép giáo viên dạy thêm có đối tượng học thêm đa số là học sinh mà giáo viên đó đang giảng dạy chính khóa trên lớp;

Có những giải pháp cụ thể để quản lý việc DTHT đúng quy định, tăng cường công tác quản lý và xử phạt nghiêm minh những hiện tượng vi phạm xảy ra trong dạy thêm, học thêm.

Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm quản lý về hoạt động DTHT theo quy định tại điều 17 của Quyết định 62; để quản lý DTHT có hiệu quả cân quán triệt cụ thê đên cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về các quy định DTHT.

Giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường được cấp cho những người có hộ khâu thường trú, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận.

Giấy phép dạy thêm chỉ cấp cho một người đứng tên: với số lượng tối đa 4 người cùng một môn dạy trong cùng một địa bàn huyện, thành phố và tối đa ở 3 địa điểm khác nhau.

Giấy phép dạy thêm có giá trị 24 tháng kể từ ngày ký, trong thời gian đó không thay đổi nội dung và không cấp bổ sung hoặc cấp lại, trừ trường họp người đăng ký dạy thêm đề nghị thu hồi hoặc vi phạm phải thu hồi.

Lập Phương

Tin tiêu điểm