Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 3/9/2019 15:14

Không dồn tập trung các khoản thu vào đầu năm học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT An Giang hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính năm học 2019 - 2020.

Theo đó, đối với khoản thu bắt buộc (học phí, bảo hiểm y tế học sinh,…), Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường nghiên cứu khả năng đóng góp của người dân trong vùng để quy định thời gian đóng cho phù hợp. Đảm bảo thu đủ trong năm, nhưng không tập trung vào đầu năm học dẫn đến gây áp lực cho một số phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với các khoản thu không bắt buộc (bảo hiểm tai nạn,…) nhà trường thông báo, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh được biết, để người dân tự nguyện tham gia và lựa chọn đơn vị bảo hiểm (không được ép buộc bằng mọi hình thức).

Đối với các khoản mua đồng phục, phù hiệu,… nhà trường quy định mẫu để cha mẹ học sinh tự trang bị hoặc sử dụng lại đồ của năm trước, không bắt buộc tất cả học sinh phải đóng tiền để đặt mua mới, tránh gây áp lực đóng góp vào đầu năm học đối với phụ huynh học sinh.

Đối với kinh phí Bảo hiểm y tế (chăm sóc sức khỏe ban đầu) được trích lại cho đơn vị, phải tổng hợp báo cáo quyết toán như các nguồn kinh phí khác.

Đối với khoản mua sắm cho lớp (ghế ngồi, chổi, khăn trải bàn giáo viên, bình hoa,…) sử dụng kinh phí của trường, quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc tận dụng các thiết bị đã trang bị các năm học trước có thể sử dụng lại được. Trường hợp nhà trường thu của học sinh để trang bị các khoản này thì phải có kế hoạch và dự toán cụ thể, xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện.

Đối với khoản chi dạy 2 buổi/ngày, dạy 1 buổi có tăng tiết, sử dụng nguồn thu hợp pháp của đơn vị. Trường hợp đã cân đối các khoản thu mà vẫn không đủ chi thì nhà trường được thực hiện xã hội hóa theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2018/TTBGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tất cả các khoản thu mua sắm vật dụng, dụng cụ học tập, nước uống, tài liệu học tập, giấy kiểm tra học kỳ, giấy thi, vệ sinh, trang trí lớp,…. phục vụ trực tiếp cho học sinh phải có biên bản thỏa thuận với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trên tinh thần tự nguyện đóng góp và thực hiện công khai hàng tháng đối với các khoản thu, chi này.

Đối với các khoản thu hộ (đồng phục thể dục, học phẩm, phù hiệu…) nhà trường quy định mẫu để cha mẹ học sinh tự trang bị hoặc sử dụng lại đồ của năm trước, không bắt buộc phải mua.

Hải Bình

Tin tiêu điểm