Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 27/8/2019 16:44

Nam Định:

Không để thiếu giáo viên trong khi còn chỉ tiêu tuyển dụng

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp là một nội dung được UBND tỉnh Nam Định nhấn mạnh trong văn bản gửi Sở GD&ĐT và UBDN các huyện, thành phố trên địa bàn về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tuyển giáo viên các cấp học theo chỉ tiêu biên chế được giao. Không để tình trạng thiếu giáo viên (nhất là giáo viên mầm non) trong khi còn chỉ tiêu tuyển dụng.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa từ năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổ chức đánh giá, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Ngoài nhiệm vụ này, UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành GD&ĐT, các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, trước hết là việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân; huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội.

Nêu gương người tốt, việc tốt; biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến; tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo; phê phán những biểu hiện tiêu cực.

Cùng với đó, rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục tích cực; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng dạy, học các cấp học, ngành học. Tăng cường hợp tác với các tổ chức giáo dục trong, ngoài nước để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Triển khai phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông...

Hải Bình

Tin tiêu điểm