Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 30/10/2017 10:50

Không bố trí vốn đầu tư cho dự án không thực hiện báo cáo theo quy định

Không bố trí vốn đầu tư cho dự án không thực hiện báo cáo theo quy định

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT gửi văn bản tới các đơn vị trực thuộc Bộ là chủ đầu tư các dự án về việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trên hệ thống đầu tư công quốc gia.

Trong đó yêu cầu, đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, các dự án đã hoàn thành và không có nhu cầu vốn năm 2018: Thực hiện cập nhật báo cáo số liệu trên Hệ thống để đảm bảo đủ cơ sở dữ liệu về đầu tư công của Bộ GD&ĐT trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020.

Đối với các dự án đang triển khai, có nhu cầu vốn năm 2018: Thực hiện báo cáo trên Hệ thống để có cơ sở tổng hợp, đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kế hoạch vốn năm 2017.

Chủ đầu tư thực hiện báo cáo xong trước ngày 5/11/2017 và phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD&ĐT) rà soát, hoàn thiện xong trước ngày 15/11/2017.

Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GD&ĐT) hoặc Trung tâm tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp.

Bộ GD&ĐT kiên quyết không bố trí vốn đầu tư cho các dự án không thực hiện báo cáo theo quy định.

Lập Phương

Tin tiêu điểm