Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 18/1/2017 11:19

Khoảng 75% giáo viên tiếng Anh tiểu học được biên chế

Khoảng 75% giáo viên tiếng Anh tiểu học được biên chế

GD&TĐ - Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016-2017 với giáo dục tiểu học của Bộ GD&ĐT tại hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017, đến nay, có khoảng 75% giáo viên tiếng Anh tiểu học được biên chế.

Có 37% giáo viên tiếng Anh tiểu học đạt chuẩn trình độ B2 (bậc 4); 40% học sinh lớp 3; 33% học sinh lớp 4 và 30% học sinh lớp 5 được học 4 tiết/tuần.

Công tác chỉ đạo dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh được tăng cường. Cụ thể, triển khai chương trình tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; triển khai dạy học tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học và các văn bản hướng dẫn riêng.

Giáo dục tiểu học cũng xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình trường điển hình về dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trên cơ sở tận dụng, phát huy tối đa hiệu quả các điều kiện hiện có của mỗi trường.

Lập Phương

Tin tiêu điểm