Giáo dục

Khoa Vật lý Đại học Sư phạm Hà Nội: 65 năm xây dựng và trưởng thành

22:01 08/11/2016
Khoa Vật lý Đại học Sư phạm Hà Nội: 65 năm xây dựng và trưởng thành

Các thành tích đó đã được Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lí tặng thưởng nhiều danh hiệu, huân chương và các bằng khen khác nhau đối với tập thể và cá nhân cán bộ của khoa.

 

Bình luận của bạn đọc