Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/1/2014 13:30

Khảo sát tình hình giảng dạy tiếng Pháp

Khảo sát tình hình giảng dạy  tiếng Pháp

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT báo cáo về tình hình giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp tại địa phương.
Báo cáo cần làm rõ các nội dung: Danh sách các trường có giảng dạy tiếng Pháp ; danh sách giáo viên tiếng Pháp và danh sách giáo viên giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Pháp trong các lớp song ngữ; đánh giá chung (thuận lợi, khó khăn, định hướng phát triển, chương trình tiếng Pháp nào đang được thực hiện thành công nhất, vì sao ?...

Báo cáo là một cơ sở để triển khai các mục tiêu của Đề án Tăng cường giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2012-2015 một cách hiệu quả.

Văn bản trả lời được đề nghị gửi một bản chính thức theo đường bưu điện và một bản mềm qua hòm thư điện tử trước ngày 24/1/2014 về Bộ GD&ĐT qua Vụ Giáo dục Trung học.

Lập Phương