Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 18/1/2018 11:58

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐH Cửu Long

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐH Cửu LongKhai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐH Cửu Long

GD&TĐ - Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Đà Nẵng tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐH Cửu Long theo bộ tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

Phát biểu khai mạc đánh giá ngoài Trường ĐH Cửu Long, PGS.TS Đinh Thành Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - ĐH Đà Nẵng nêu rõ tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng giáo dục.

Khẳng định mục đích của hoạt động kiểm định là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định và cải tiến liên tục, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động, đảm bảo quyền lợi cho người học.

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục sẽ phản ánh toàn diện và thực chất chất lượng của nhà trường về tất cả các mảng hoạt động.

Trên cơ sở đó, nhà trường sẽ thấy được những điểm mạnh và tồn tại từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến.

Đại diện lãnh đạo nhà trường, PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cam kết toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên sẽ tích cực cung cấp thông tin, minh chứng, hợp tác phỏng vấn để Đoàn đánh giá ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng Trường ĐH Cửu Long diễn ra từ ngày 17/1/2018 và sẽ kết thúc vào ngày 21/1/2018.

Trong các ngày khảo sát chính thức, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan và khảo sát thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, quan sát cơ sở vật chất của nhà trường để xác thực các thông tin theo báo cáo tự đánh giá của nhà trường…

Từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Bùi Hằng