Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 17/9/2017 14:58

Khánh Hòa: Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Năm học 2017 – 2018, Sở GD&ĐT Khánh Hòa tiếp tục tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn Đạo đức, Giáo dục công dân, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường.

Bên cạnh đó, các đơn vị trường học tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy họ các môn Đạo đức, Giáo dục công dân, tích hợp, lồng ghép trong các môn học liên quan; các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với lứa tuổi.

Minh Phong