Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 2/2/2018 13:00

Khánh Hòa quyết liệt khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; từng bước khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Trong đó nhấn mạnh việc rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định, yêu cầu không còn phù hợp, dễ dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục.

Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục cho từng năm học, từng học kỳ bảo đảm thực chất, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Không tổ chức các hoạt động giáo dục trái quy định, gây áp lực cho người dạy người học và cha mẹ học sinh; không lấy kết quả của các kỳ thi, các hoạt động giao lưu do địa phương tổ chức để đánh giá xếp loại thi đua, xét khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị.

Đồng thời, thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, quy chế dân chủ ở cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi biểu hiện tiêu cực trong dạy, học và bệnh thành tích trong giáo dục.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu xây dựng và công bố công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có đầy đủ cơ sở khoa học, minh chứng rõ ràng, phù hợp với thực tế, đặc thù của từng địa phương đơn vị; thành tích của đơn vị, cá nhân được đánh giá bằng sự tiến bộ của chính đơn vị, cá nhân đó; ứng dụng có hiệu quả CNTT trong quản lý, dạy học kiểm tra đánh giá bảo đảm chính xác, khách quan, công băng, công khai, minh bạch.

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông tới người dạy, người học, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất; cổ vũ, động viên, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và cả xã hội để phát triển giáo dục.

Lập Phương

Tin tiêu điểm