Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 29/3/2018 11:00

Khánh Hòa lưu ý về SGK sử dụng trong mô hình trường học mới

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa yêu cầu các phòng GD&ĐT triển khai đến các trường thực hiện mô hình trường học mới, phổ biến đến các cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh được biết sự thay đổi sách Hướng dẫn học để chuẩn bị tốt tài liệu học tập cho học sinh từ năm học 2018¬-2019.

Trong đó lưu ý, với các trường tham gia dự án mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) vẫn tiếp tục sử dụng tài liệu Hướng dẫn học đã được Dự án cung cấp.

Ở những nơi có điều kiện trang bị tài liệu mới cho học sinh thì thông báo đến cha mẹ học sinh và học sinh được biết để mua và sử dụng bộ sách “Hướng dẫn học theo phương pháp dạy học tích cực”.

Đối với các trường tham gia mở rộng mô hình trường học mới Việt Nam, nếu sử dụng tủ sách dùng chung từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đóng góp của cha mẹ học sinh, học sinh thì vẫn tiếp tục tài liệu đã trang bị.

Những nơi có điều kiện trang bị tài liệu mới cho học sinh thì thông báo đến cha mẹ học sinh và học sinh được biết để mua và sử dụng bộ sách “Hướng dẫn học theo phương pháp dạy học tích cực”.

Lập Phương