Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 20/12/2017 09:35

Khánh Hòa: không gây áp lực cho học sinh trong kiểm tra định kì

Khánh Hòa: không gây áp lực cho học sinh trong kiểm tra định kì

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa hướng dẫn đánh giá định kì cuối học kì I cấp tiểu học. 

Trong đó yêu cầu hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra định kì theo quy định; duyệt đề trước khi tiến hành kiểm tra định kì.

Việc kiểm tra định kì được tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khóa, không gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét và cho điểm và được trả lại cho học sinh thông qua cha mẹ học sinh vào cuộc họp cuối học kì I.

Để nắm tình hình việc ra đề kiểm tra định kì, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tiểu học báo cáo đề kiểm tra định kỳ cuối học kì I năm học 2017-2018 của các môn học mà trường tổ chức kiếm tra; gửi về Sở chậm nhất là ngày 12/1/2018.

Lập Phương