Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 14/2/2018 14:32

Khánh Hòa: Huy động cộng đồng dân cư giám sát hoạt động cơ sở GD mầm non

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa yêu cầu các phòng GD&ĐT chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở khu công nghiệp.

Trong đó, các phòng GD&ĐT cần tổ chức rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn. Chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp; công tác phối hợp cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở GDMN trên địa bàn, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục về điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; từ đó có biện pháp khắc phục, xử lý đối với các cơ sở GDMN không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ.

Đối với các địa phương có khu công nghiệp, tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu gửi trẻ và khả năng đáp ứng của mạng lưới trường, lớp mầm non phục vụ con em công nhân trên địa bàn.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp liên ngành và huy động các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng dân cư trong việc giám sát hoạt động của cơ sở GDMN, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn. Công khai hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tại địa bàn dân cư và UBND cấp xã.

Lập Phương

Tin tiêu điểm