Giáo dục

Khánh Hòa: Học sinh được nghỉ học đến hết tháng 2

MẠNH TUẤN - 12:43 15/02/2020
Văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa. Văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài ký nêu rõ, giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện cho học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/2 cho đến hết tháng 2/2020 theo đúng nội dung đề nghị của Bộ GD&ĐT tại công văn số 431 ngày 14/2. 

Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành Y tế. 

Căn cứ hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành để chủ động triển khai xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy và học, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo. 

Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng phương án của ngành giáo dục và đào tạo ứng phó với dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế. 

Đồng thời nghiên cứu, xây dựng giải pháp, kịch bản để ứng phó với hạn chế thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra đối với ngành giáo dục và đào tạo. UBND tỉnh bãi bỏ nội dung thời gian đi học lại tại công văn số 1201 ngày 12/2/2020 của UBND tỉnh. 

Mạnh Tuấn

Bình luận của bạn đọc