Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 20/3/2017 17:07

Khánh Hòa: Chưa có tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động tư vấn du học

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Đây là thông tin trong văn bản số 466/SGDĐT-TCCB ngày 17/3/2017 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT có nhiệm vụ tiếp tục giúp UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức dịch vụ tư vấn du học theo phân cấp quản lý tại Nghị định 115 của Chính phủ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chưa có tổ chức, cá nhân nào được cấp phép hoạt động tư vấn du học. Một vài tổ chức, cá nhân đã liên hệ và sau khi được Sở GD&ĐT hướng dẫn nhưng đến nay Sở chưa nhận được hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức nào.

Cũng theo văn bản này, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải nộp hồ sơ đăng ký đặt trụ sở và hoạt động dịch vụ tư vấn du học (không phải ký quỹ), đồng thời thực hiện tốt chế độ báo cáo hằng năm theo quy định để được hướng dẫn và quản lý.

Các trường học trong toàn tỉnh phối hợp với tổ chức, cá nhân thực hiện công tác tư vấn du học cho học sinh tại đơn vị mình phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý giáo dục và cấp có thẩm quyền.

Sở GD&ĐT cho biết sẽ phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân tổ chức tư vấn du học khi chưa được phép của cơ quan quản lý giáo dục cho phép hoạt động…

Lập Phương