Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 16/2/2018 08:00

Khánh Hòa: Chấn chỉnh công tác quản lý giáo dục mầm non

Khánh Hòa: Chấn chỉnh công tác quản lý giáo dục mầm non

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa yêu cầu các phòng GD&ĐT tổ chức rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn. Chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp; công tác phối hợp cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Các phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đồng thời phải xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục về điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Từ đó có biện pháp khắc phục, xư lý đối với các cơ sở GDMN không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ.

Đối với các địa phương có khu công nghiệp, tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu gửi trẻ và khả năng đáp ứng của mạng lưới trường, lớp mầm non phục vụ con em công nhân trên địa bàn.

Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GDMN. Quán triệt, giáo dục đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về thái độ, hành vi ứng xử thân thiện đối với trẻ và phụ huynh trong giao tiếp hàng ngày; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Tăng cường phối hợp liên ngành và huy động các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng dân cư trong việc giám sát hoạt động của cơ sở GDMN, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn. Công khai hoạt động của các nhóm trẻ, lóp mẫu giáo độc lập tư thục tại địa bàn dân cư và UBND cấp xã.

Lập Phương

Tin tiêu điểm