Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 9/7/2017 20:13

Khánh Hòa bổ sung nguyện vọng vào lớp 10 chuyên

Khánh Hòa bổ sung nguyện vọng vào lớp 10 chuyên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa có văn bản gửi Trường THPT chuyên Lê Qu‎ý Đôn về việc bổ sung nguyện vọng vào lớp 10 chuyên Tin học và thời gian nộp đơn xin phúc khảo bài thi.

Theo đó, những học sinh thỏa mãn các yêu cầu dưới đây, nếu có nguyện vọng đăng ký học lớp chuyên Tin học, làm đơn xin bổ sung nguyện vọng nộp tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để Sở GD&ĐT xem xét giải quyết:

Đã đăng ký và dự thi các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học; không trúng tuyển vào các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học; có điểm bài thi môn chuyên từ 5,00 điểm trở lên và điểm bài thi các môn còn lại từ 4,00 trở lên;

Thời hạn nộp đơn đến hết ngày 12/7/2017.

Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 189 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm. Trong đó, lớp chuyên Tin học chỉ có 13 học sinh trúng tuyển, gồm 7 học sinh trúng tuyển chính thức lớp chuyên Tin học và 6 học sinh không trúng tuyển các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học nhưng có đăng ký nguyện vọng sang học lớp chuyên Tin học.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa cũng thông báo điều chỉnh thời gian nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh dự thi kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2017-2018 từ ngày 7/7 đến hết ngày 12/7/2017 (thay cho thời gian đã thông báo trước đây từ ngày 4/7 đến ngày 7/7/2017).

Lập Phương