Giáo dục

Kết quả thi GV dạy giỏi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp

HẢI BÌNH - 20:34 20/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo dục cấp THCS, trên tinh thần tự nguyện của giáo viên, không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi.

Tham dự Hội thi cấp tỉnh là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường TH-THCS, THCS và THCS-THPT trên địa bàn tỉnh; đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường; có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố trong hai năm trước liền kề, hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố trong năm tham dự Hội thi.

Năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT tổ chức thi 13 môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Thể dục, Mỹ thuật và Ầm nhạc.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, mỗi phòng GD&ĐT thành lập một đội tuyển tham gia Hội thi cấp tỉnh và được đăng kí số lượng giáo viên tham gia Hội thi cho 1 môn như sau: Môn Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh: đăng kí tối đa 3 giáo viên tham gia Hội thi/môn; các môn còn lại: đăng kí tối đa 2 giáo viên tham gia Hội thi/môn.

Nội dung thi là thực hành một tiết dạy ở một trong các khối lớp cấp THCS theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, do Ban tổ chức xác định dựa vào kế hoạch giảng dạy của địa điểm tổ chức Hội thi.

Tiết thực hành tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lóp. Không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.

Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 2 ngày trước thời điểm thi. Giáo viên chuẩn bị 4 bộ giáo án nộp cho Ban tổ chức ngay trước khi dự thi thực hành tiết dạy.

Giáo viên dự thi cũng phải trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong hoạt động dạy học, giáo dục học sinh của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Sở GD&ĐT lưu ý: Những giáo viên được đánh giá tiết dạy thực hành đạt loại giỏi mới đủ điều kiện dự thi phần báo cáo biện pháp.

Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận và khen thưởng theo chế độ tài chính hiện hành. Kết quả của Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo qui định hiện hành.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc