Giáo dục
Địa phương

Kết quả phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trường học là 1 tiêu chí thi đua

HẢI BÌNH - 21:11 17/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Nội dung này được nêu rõ trong kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục năm 2020 của Sở GD&ĐT An Giang.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo; tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội trong cơ sở giáo dục.

Các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc giáo dục phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong chương trình giáo dục chính khóa thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học: Ngữ văn, Sinh học, GDCD, Địa lý; 100% giáo viên các bộ môn này phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiết dạy chính khóa, ngoại khóa theo quy định.

Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai các hoạt động về dự phòng, cai nghiện ma túy cho học sinh, học viên theo Kế hoạch phối hợp số 2237/KH-SLĐTBXH-SGDĐT. Phối hợp với Công an tỉnh triển khai Kế hoạch phối hợp số 3093/KHPH/CAT-SGDĐT về phòng, chống bạo lực học đường.

Ngoài các nội dung trên, Sở GD&ĐT An Giang nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm với các hoạt động phong phú như tọa đàm, thảo luận, thi tìm hiểu kiến thức, thi tiểu phẩm, tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội…

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục cần chủ động phối hợp với công an trên địa bàn để tổ chức ký kết liên ngành, thiết lập đường dây nóng trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Thiết lập mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội…

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc