Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng lĩnh vực GD&ĐT

LẬP PHƯƠNG - 09:48 11/03/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Những tiêu chuẩn thiết bị được nêu trong dự thảo cụ thể như sau:

Thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành.

Thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT bao gồm:

Thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú phục vụ cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và học sinh;

Thiết bị phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh, đánh giá, kiểm định chất lượng;

Máy tính, phương tiện kết nối mạng máy tính, các thiết bị nghe, nhìn; hệ thống bàn, ghế, bảng, tủ/giá, kệ trong các phòng học, phòng sinh hoạt chuyên môn, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng học bộ môn, phòng đa chức năng, thư viện, phòng hoạt động đoàn đội, phòng truyền thống, phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập và tư vấn học sinh, nhà đa năng;

Thiết bị vệ sinh trong khu vệ sinh của học sinh; thiết bị phục vụ cho y tế, hoạt động thể dục thể thao; thiết bị khác phục vụ cho các hoạt động dạy, học;

Đối với thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành: Căn cứ quy mô học sinh, số lớp và các quy định trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành để xác định số lượng, đảm bảo đủ thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học, giáo dục và chăm sóc trẻ trong nhà trường.

Đối với Thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT, để xác định định mức thiết bị cần căn cứ theo các nguyên tắc sau:

Phù hợp với nội dung chương trình và các hoạt động giáo dục; theo định hướng phát triển của cơ sở giáo dục để đạt được các mức độ đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trong từng giai đoạn; quy mô học sinh, số lớp, số phòng học, phòng bộ môn; nhu cầu sử dụng thực tế; các điều kiện về lắp đặt, bảo quản, sử dụng thiết bị, cán bộ làm công tác thiết bị và khả năng sử dụng thiết bị của giáo viên.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị trong các cơ sở đào tạo được quy định tại dự thảo như sau:

Thiết bị trong các phòng thí nghiệm, thực hành; xưởng/trại/trạm thực tập, thực hành, thực nghiệm;

Thiết bị trong các trung tâm học liệu (thư viện), dây chuyền công nghệ phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;

Thiết bị phục vụ thi, in sao đề thi, chấm thi, kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng;

Máy tính, phương tiện kết nối mạng máy tính, các thiết bị nghe, nhìn; hệ thống bàn, ghế, tủ/giá, kệ trong các phòng học, hội trường, phòng sinh hoạt chuyên môn, giảng đường, hội trường, trạm y tế, phòng thí nghiệm, thực hành; xưởng/trại/trạm thực tập, thực hành, thực nghiệm, trung tâm học liệu (thư viện);

Hệ thống điều hòa, hút ẩm, bảo ôn, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước, chất thải trong các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng nghiên cứu khoa học; xưởng/trại/trạm thực tập, thực hành, thực nghiệm;

Thiết bị khác phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các nhiệm vụ đặc thù của cơ sở đào tạo.

Nguyên tắc chung để xác định định mức thiết bị: Căn cứ quy mô sinh viên, giảng viên quy đổi theo đề án phát triển của cơ sở đào tạo. Căn cứ theo yêu cầu và mục tiêu của ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo; theo yêu cầu và mục tiêu của nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo; theo yêu cầu và mục tiêu của các nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu phục vụ đào tạo. Căn cứ quy mô sinh viên của từng chuyên ngành đào tạo. Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất để lắp đặt và tần suất, khả năng khai thác, sử dụng thiết bị.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc