Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 29/12/2017 14:21

Thanh Hóa:

Hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi THPT quốc gia 2018

Hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi THPT quốc gia 2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thanh Hóa hướng dẫn các đơn vị, trường tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017- 2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018.

Trong đó yêu cầu chỉ đạo tổ chức hoạt dạy học và kiểm tra, đánh giá trong năm học theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017- 2018, Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH (Công văn Số 2437/SGDĐT- GDTrH) về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017- 2018, Công văn số 2490/SGDĐT- GDTrH hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học 2017- 2018.

Bộ GD&ĐT sẽ giới thiệu đề thi tham khảo vào cuối tháng 1 năm 2018 tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tham khảo, làm quen với định dạng của các đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Đồng thời, hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung thời gian năm học; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình.

Thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo Công văn số 8773/BGD ĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra. Chỉ đạo thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT; thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

Chỉ đạo thực hiện nội dung ôn tập Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 bao gồm nội dung chương trình giáo dục lớp 11 và lớp 12 THPT, trong đó tập trung chủ yếu chương trình lớp 12. Chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ GD&ĐT.

Xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm 2018 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, bảo sức khỏe của học sinh. Tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế.

Lập Phương