Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 29/11/2017 10:29

TP Hồ Chí Minh:

Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ trọng tâm là chú trọng công tác tự đánh giá hằng năm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, khả thi và hiệu quả.

Đẩy mạnh hoạt động đánh giá ngoài ở tất cả các cấp học, bậc học. Phấn đấu đến hết năm học 2017 - 2018 có 43,5% trường mầm non, 65% trường tiểu học, 75% trường THCS, 39% trường THPT được đánh giá ngoài.

Triển khai kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 đối với các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm. Phấn đấu đánh giá ngoài ít nhất 50% số trường đã được công nhận tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường hỗ trợ, tư vấn, kiểm tra, giám sát đôn đốc các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Lập Phương