Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 17/1/2019 09:39

Hướng dẫn ký hợp đồng thuê khoán nhân viên trong trường học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình hướng dẫn các đơn vị, trường học ký hợp đồng thuê khoán nhân viên năm 2019.

Theo đó, đối với nhân viên hợp đồng thuê khoán một số loại công việc Sở GD&ĐT không giao theo quyết định phân bố số lượng người làm việc hàng năm, các đơn vị chủ động thực hiện hợp đồng theo theo Công văn số 2416/SNV-QLCC năm 2013 của Sở Nội vụ.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, thực hiện ký hợp đồng thuê khoán theo vị trí công việc cụ thể, đúng trình độ chuyên môn, đúng vị trí việc làm, không ký hợp đồng thuê khoán lao động vượt quá số lượng người quy định, việc tham gia các loại hình bảo hiểm theo quy định hiện hành của nhà nước.

Nguồn kinh phí chi trả: Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu sự nghiệp, thu khác tại đơn vị. Tiền lương chi trả cho người lao động, được thỏa thuận cụ thể trong họp đồng lao động, mức chi trả tiền lương tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị, trường học trực thuộc Sở thực hiện theo đúng hướng dẫn và báo cáo bằng văn bản kèm theo danh sách nhân viên hợp đồng ngắn hạn theo hình thức thuê khoán tại đơn vị về Sở trước ngày 21/01/2019.

Lập Phương

Tin tiêu điểm