Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 8/7/2017 11:04

Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện

Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã có hướng dẫn chi tiết về việc điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐH, CĐ năm 2017.

Theo đó, thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 2 phiếu (phiếu số 1 - nơi tiếp nhận lưu, phiếu số 2 - thí sinh lưu).

Phần “thông tin cá nhân”, thí sinh cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyến sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

Với bảng "Nội dung điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển", thí sinh lưu ý các bước sau:

Bước l: Thí sinh ghi đầy đủ thồng tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);

Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi "nội dung điều chỉnh" vào cột (6) như sau:

Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;

Nếu chỉ thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;

Những thay đổi khác thì ghi tại cột 6 cùng hàng.

Lập Phương