Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 13/1/2015 02:02

Hưng Yên phê duyệt quy hoạch phân khu ĐH Phố Hiến

GD&TĐ - Tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt quy hoạch phân khu Khu ĐH Phố Hiến tỷ lệ 1/2000, nhằm cụ thể hóa Đề án xây dựng Khu ĐH Phố Hiến đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên và vùng phụ cận.

Theo đó, phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu ĐH Phố Hiến bao gồm địa phận quản lý của thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ có tổng diện tích là hơn 1.700 ha, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho khoảng 80.000 SV, số lượng cán bộ nghiên cứu và phục vụ khoảng từ 1.000 - 8.000 người.

Nguyễn Đức Bảo