Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 30/7/2017 06:37

Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập

 Hội thảo thu hút gần 300 nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong cả nước đến tham dự. Hội thảo thu hút gần 300 nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong cả nước đến tham dự.

GD&TĐ - Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) đã phối hợp với Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập. 

TS. Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng); PGS.TS Nguyễn Lân Trung - Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội); TS. Bảo Khâm - Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) cùng chủ trì Hội thảo. Tham dự còn có gần 300 nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, viên nghiên cứu trong cả nước.

Tham dự đã có 67 bài báo khoa học được giới thiệu tại Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập lần này.

Nội dung các báo cáo tập trung bàn thảo ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập.

Trong đó, tập trung ở một số nội dung cơ bản như: Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; Văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới; So sánh và đối chiếu các ngôn ngữ; Các xu thế trong nghiên cứu quốc tế học và khu vực học; Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ.

Nhiều nội dung thảo luận được các đại biểu tham dự Hội thảo quan tâm như: “Xây dựng đường hướng kiến tạo – hành động trong dạy học ngoại ngữ” - tác giả Nguyễn Lân Trung;

“Tích hợp mô hình học tập thực nghiệm trong chương trình giảng dạy ngoại ngữ” – tác giả Lê Thị Giao Chi; “Hiệu quả của giờ học đảo ngược trong giảng dạy tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin” - nhóm tác giả Nguyễn Song Lan Anh, Lê Thị Ngọc;

“Một số kinh nghiệm về đồi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong chiến lược đào tạo của trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quổc tế” - tác giả Phạm Ngọc Diễm;

Trao tặng giấy chứng nhận cho các tác giả có bài tham luận tại Hội thảo 
 “Quan điểm của người học đối với việc sử dụng tiếng Việt trong giảng dạy tiếng Anh ở bậc đại học” – tác giả Nguyễn Hương Giang; “Sử dụng bài tập viết bài luận về phim nhằm thúc đẩy kỹ năng tư duy bậc cao cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội)” – tác giả Nguyễn Diệu Hồng;

“Hiện tượng chuyển di ngôn ngữ ở đối tượng người học tiếng Pháp đã từng học tiếng Anh ngoại ngữ” –tác giả Trần Gia Nguyên Thy; “Bước đầu tìm hiểu việc phát triển nghiên cứu chuyên môn của giáo viên theo phương pháp nghiên cứu hành động” – tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng, Trần Khai Xuân;

“Một số điều chỉnh trong khóa học nghe và hứng thú học kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh, Trường ĐH Hùng Vương” – nhóm tác giả Ngô Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Thủy; “Khảo cứu môn học thiết kế chương trình chi tiết dành cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh” – tác giả Nguyễn Thị Hoà…

Đại Thắng