Giáo dục

Hội thảo góp ý sửa đổi Thông tư 08/2014 của Bộ GD&ĐT : Nhiều vấn đề cần điều chỉnh

BÁ HẢI - 16:55 02/04/2019
 Thứ trưởng Lê Hải An chủ trì Hội thảo. Ảnh: Việt Hà Thứ trưởng Lê Hải An chủ trì Hội thảo. Ảnh: Việt Hà

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐH Thái Nguyên; ông Nguyễn Quang Linh – Giám đốc ĐH Huế; đại diện các Cục Vụ chức năng của Bộ GD&ĐT. 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Hải An nhấn mạnh: Được ban hành từ năm 2014, Thông tư 08 sau gần 5 năm ban hành quy định về hoạt động của các đại học vùng đến nay còn nhiều vấn đề còn tồn tại cần điều chỉnh nhằm tạo cơ chế tốt nhất cho các đại học vùng, các cơ sở giáo dục thành viên hoạt động hiệu quả.

Các đại học vùng đã tổ chức hội thảo nhằm tập hợp các ý kiến để chọn lọc, bàn bạc, hoàn thiện nhằm điều chỉnh nội dung ban hành thông tư mới. Thông tư này phải khẳng định được vai trò, vị trí của đại học vùng, cũng như những quy định mới phù hợp với bối cảnh hiện nay.

  Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Việt Hà

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung bàn thảo các vấn đề được quy định trong Thông tư 08 với thực tế hoạt động của đại học vùng và các trường thành viên, đơn vị trực thuộc để sửa đổi sao cho phù hợp; Nhất là khi mà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ 1/7; Nghị định quy định về thực hiện Luật Giáo dục đại học, cũng như các quy định khác liên quan đến công tác giáo dục đại học còn hiệu lực thi hành.

Cụ thể, các đại biểu đã nêu ra những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong TT 08 về vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của đại học vùng, quyền hạn của Hội đồng đại học vùng, Giám đốc – Phó giám đốc của đại học vùng; các quy định về đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của đại học vùng; Các công tác về: hoạt động đào tạo, KHCN, đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục, tài chính, tài sản của đại học vùng gắn với đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ….

Trong đó các công tác phân cấp quản lý của Đại học vùng, phân bổ tài chính, nguồn lực đầu tư xây dựng, tự chủ tài chính, định mức mua sắm tài sản, trang thiết bị dùng chung, thiết bị đặc thù, phân bổ ngân sách nhà nước, công tác tuyển sinh … được các đại biểu có nhiều ý kiến xây dựng, đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Bá Hải

Bình luận của bạn đọc