Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 28/6/2015 12:29

Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị ở trường ĐH, CĐ

Sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị trường ĐHSP Huế trong một tiết học bằng theo pháp mớiSinh viên Khoa Giáo dục Chính trị trường ĐHSP Huế trong một tiết học bằng theo pháp mới

Chiều 27/6 tại trường ĐHSP Huế đã diễn ra hội thảo:“ Đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị ở trường ĐH, CĐ theo định hướng phát triển năng lực”. 

Hội thảo khoa học do Khoa Giáo dục Chính trị trường ĐHSP Huế phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị trường ĐHKH Huế và Khoa Giáo dục Chính trị trường ĐHSP Đà Nẵng cùng phối hợp tổ chức. 

Từ 130 bài báo của các nhà khoa học, các giảng viên đang công tác và giảng dạy LLCT tại 43 trường ĐH, CĐ, Học viện Cơ quan nghiên cứu trong cả nước gởi đến hội thảo, BTC chỉ chọn 100 bài viết để đưa vào kỷ yếu.

Trên cơ sở bám sát chủ đề của hội thảo, các bài viết trong kỷ yếu chủ yếu tập trung vào một số nội dung cơ bản: Những vấn đề lý luận chung về dạy học các môn LLCT ở trường ĐH, CĐ theo định hướng phát triển năng lực; Vai trò và các biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên LLCT, đáp ứng yêu cầu của việc dạy học, các môn LLCT theo định hướng phát triển năng lực; Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học LLCT theo định hướng phát triển năng lực người học…

Minh Ngọc