Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 23/10/2015 17:14

Hội nghị Khoa học Trẻ trường ĐHSP Huế

Hội nghị khoa học trẻ tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ, các nghiên cứu sinh, học viên cao học trình bày các kết quả nghiên cứu của mình,Hội nghị khoa học trẻ tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ, các nghiên cứu sinh, học viên cao học trình bày các kết quả nghiên cứu của mình,

GD&TĐ - Hôm nay (23/10), Trường ĐHSP Huế đã tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ 2015.

Sau hơn hơn 3 tháng thông báo, Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ đã nhận được 67 bài báo Khoa học thuộc 3 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên (15 bài); khoa học xã hội, nhân văn (26 bài) và khoa học giáo dục (26 bài). 

Các bài viết trình bày kết quả nghiên cứu công phu từ nhiều nguồn tư liệu từ khảo sát thực tế và những đúc kết sáng tạo của các tác giả. Đây là những tư liệu tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu, giảng dạy cũng như ứng dụng trong thực tế. 

Trong số đó có nhiều bài trình bày các vấn đề mang tính thời sự của ngành giáo dục như: Dạy học thống kê theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông; Tổ chức dạy học theo hướng tích hợp liên môn khoa học tự nhiên; Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát năng lực chuyên biệt môn Vật lý...

 Các học viên cao học đến dự và trình bày tham luận tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luyện cho biết: Mục tiêu của Hội nghị Khoa học Trẻ là tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ, các nghiên cứu sinh, học viên cao học trình bày các kết quả nghiên cứu của mình, bên cạnh đó trao đổi ý tưởng, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu. Đồng thời thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo của cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Trường. 

"Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở các trường đại học. Hoạt động này vừa góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết của các chuyên ngành và xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện ngành giáo dục, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện khẳng định.

Minh Ngọc