Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 18/1/2018 13:26

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Bộ GD&ĐT 2018

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu chỉ đạo Hội nghịBộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

GD&TĐ - Sáng 18/1, Văn phòng Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức tổng kết hoạt động Văn phòng năm 2017, bàn thảo phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị cũng có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng.

Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2017 của Văn phòng Bộ GD&ĐT nêu nõ năm 2017 Văn phòng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ và của ngành.

Những kết quả quan trọng nổi bật như: Công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho lãnh đạo Bộ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, kịp thời; công tác cải cách hành chính tiếp tục được quản tâm và triển khai có trọng tâm, trọng điểm…

Cũng trong năm 2017, Văn phòng Bộ đã đẩy mạnh và triển khai quyết liệt tin học hoá công tác quản lí hành chính nhà nước, ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành; công tác tài chính, thống kê đáp ứng kịp thời các hoạt động của cơ quan Bộ; cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường làm việc tiếp tục được chỉnh trang, đầu tư, cải tạo, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm…

Đồng chí Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT, nêu một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Văn phòng năm 2017

Ông Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT, đặc biệt nhấn mạnh hiệu quả trong công tác tham mưu về truyền thông trong việc định hướng, triển khai các nhiệm vụ của Bộ và của ngành. Cụ thể như: Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, định hướng dư luận xã hội về các vấn đề lớn của ngành (như Kỳ thi THPT quốc gia, xét tuyển đại học năm 2017; Đổi mới chương trình SGK; Sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học…); Xây dựng mạng lưới truyền thông trong toàn ngành; Chủ động trong việc cung cấp thông tin cho báo chí…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng Bộ trong năm 2017. Bộ trưởng cũng nêu ra các giải pháp cần thực hiện trong năm 2018 để đạt kết quả cao hơn nữa, cụ thể như: bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ Văn phòng ở tất cả các khâu; đẩy mạnh sự kết nối phối hợp các bộ phận trong Văn phòng với nhau cũng như với các Vụ, Cục, Sở GD&ĐT; tăng cường áp dụng CNTT; đổi mới công tác hội nghị hội thảo sao cho hợp lí và đạt chất lượng cao…

Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh cần tập trung làm tốt, chính xác, công bằng công tác đánh giá, thi đua khen thưởng; thông qua đó sẽ giúp cán bộ, công chức khắc phục hạn chế, cố gắng nỗ lực và hiệu quả hơn trong công việc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng Bộ trong năm 2017. Bộ trưởng cũng nêu ra các giải pháp cần thực hiện trong năm 2018 để đạt kết quả cao hơn nữa, cụ thể như: bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ Văn phòng ở tất cả các khâu; đẩy mạnh sự kết nối phối hợp các bộ phận trong Văn phòng với nhau cũng như với các Vụ, Cục, Sở GD&ĐT; tăng cường áp dụng CNTT; đổi mới công tác hội nghị hội thảo sao cho hợp lí và đạt chất lượng cao…

Minh Hà