Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 23/10/2013 10:04

Hỏi - Đáp

Hỏi - Đáp

(GD&TĐ) - Trường hợp của bạn về nguyên tắc dù đã có đơn xin phép nhưng chưa được sự đồng ý của hiệu trưởng mà nghỉ việc thì vẫn bị coi là tự ý bỏ việc. Và trường hợp này có thể bị xem xét kỉ luật.

Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học của Hà Nội. Tôi có viết đơn xin nghỉ phép 1 ngày, giấy phép tôi lại nhờ văn thư chuyển đến Hiệu trưởng. Tuy nhiên cô văn thư này đã đánh mất tờ giấy phép của tôi và không báo cáo lại với Hiệu trưởng. Ngày hôm sau đi làm, tôi bị Hiệu trưởng khiển trách vì tự ý nghỉ làm và có nói là đưa ra Hội đồng kỷ luật để xem xét. Vậy xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, trường hợp của tôi có bị coi là vi phạm kỷ luật lao động không? Nếu có thì Hội đồng kỷ luật bao gồm những ai? Nguyễn Việt Bách – Hà Nội (ngvietbach@gmail.com).

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trả lời: Theo khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, Viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau: Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức; Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập;

Như vậy, trường hợp của bạn về nguyên tắc dù đã có đơn xin phép nhưng chưa được sự đồng ý của hiệu trưởng mà nghỉ việc thì vẫn bị coi là tự ý bỏ việc. Và trường hợp này có thể bị xem xét kỉ luật.

Về mức độ kỷ luật, căn cứ theo Điều 10 nghị định trên bạn có thể bị kỷ luật mức khiển trách. 

Thành phần Hội đồng kỷ luật Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý được quy định tại khoản 1 Điều 17 như sau:

a) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có 03 thành viên, bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức;

Một ủy viên Hội đồng là đại diện Ban chấp hành công đoàn của đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức;

Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ của đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức.

b) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có 05 thành viên, bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức;

Một ủy viên Hội đồng là đại diện cấp ủy của đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức;

Một ủy viên Hội đồng là đại diện Ban chấp hành công đoàn của đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức;

Một ủy viên Hội đồng là đại diện của đơn vị công tác có viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật, ủy viên Hội đồng này do người đứng đầu của đơn vị cấu thành đó lựa chọn và cử ra;

Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ của đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức.

GD&TĐ Online