Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 19/11/2013 08:24

Hỏi - Đáp

Hỏi - Đáp

(GD&TĐ) - Luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành sẽ không được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định này.
 
Học sinh bản Phe Phà xã Lũng Hồ (Yên Minh, Hà Giang) tập thể dục giữa giờ
Học sinh bản Phe Phà xã Lũng Hồ (Yên Minh, Hà Giang) tập thể dục giữa giờ

(GD&TĐ) - Hỏi: Tháng 9/2012 tôi được luân chuyển về giảng dạy ở một trường tiểu học thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Trà Vinh. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu 10 tháng lương tối thiểu theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP không? – Trần Huỳnh Sơn – Trà Vinh (trhuynhson@gmail.com)

* Trả lời: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP thì nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực (vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP) thì sẽ được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu kể từ ngày 15/4/2013 (là ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

Trường hợp của bạn luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nên không được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định này.

* Hỏi:  Nhà giáo Vũ Trần Mạnh Công (vtmanhcong@gmail.com) viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục thuộc thôn đặc biệt khó khăn từ trước ngày 16/2/2008 (ngày Quyết định 01/2008/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II có hiệu lực thi hành) và hiện vẫn đang công tác tại cơ sở giáo dục thuộc thôn đặc biệt khó khăn. Vậy, thời điểm được tính hưởng phụ cấp ưu đãi của những trường hợp này từ khi nào? 

Ngoài ra, trường hợp nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã công tác tại cơ sở giáo dục tại các xã thuộc các huyện nghèo từ trước ngày 27/12/2008 (ngày Nghị quyết30a/2008/NQ-CP được ban hành) và hiện vẫn tiếp tục công tác tại cơ sở giáo dục thuộc các xã trên thì thời điểm tính hưởng phụ cấp ưu đãi từ khi nào?

* Trả lời: Nghị định số 19/2013/NĐ-CP không sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Điều 7 Chương III Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, vì vậy Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC cũng không hướng dẫn nội dung này. 

Về những băn khoăn thắc mắc của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau: Phụ cấp ưu đãi, đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ trước ngày 16/2/2008 và hiện vẫn đang công tác tại cơ sở giáo dục thuộc thôn đặc biệt khó khăn theo quy định thì thời điểm tính hưởng phụ cấp ưu đãi được thực hiện kể từ ngày Thông tư liên tịch số 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH có hiệu lực thi hành (ngày 25/7/2001) và ngày Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thay thế Thông tư 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH có hiệu lực thi hành (ngày 12/7/2006).

Đối với nhà giáo công tác tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP), trước ngày 27/12/2008 và hiện vẫn tiếp tục công tác tại cơ sở giáo dục thuộc các xã trên thì được áp dụng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP (trong đó có chế độ phụ cấp ưu đãi).

GD&TĐ Online