Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 14/7/2017 06:30

Học viện Tài chính công bố mức điểm nhận đăng ký xét tuyển

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Học viên Tài chính chính thức thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:
 

 

STT

 

 

 

 

Tên ngành

 

 

 

 

Mã ngành

 

 

 

 

Tổ hợp môn

 

 

 

 

Mức điểm nhận ĐKXT

 

 

 

 

Ghi chú

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Tài chính ngân hàng

 

 

 

 

52340201

 

 

 

 

A00, A01,

 

 

 

 

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52340201D

 

 

 

 

D01

 

 

 

 

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Kế toán

 

 

 

 

52340301

 

 

 

 

A00, A01

 

 

 

 

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52340301D

 

 

 

 

D01

 

 

 

 

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

 

 

52340101

 

 

 

 

A00, A01, D01

 

 

 

 

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

 

 

52340405

 

 

 

 

A00, A01

 

 

 

 

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52340405D

 

 

 

 

D01

 

 

 

 

23,00

 

 

 

 

Môn Toán nhân đôi

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

 

 

52220201

 

 

 

 

D01

 

 

 

 

23,00

 

 

 

 

Môn Anh Văn nhân đôi

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Kinh tế

 

 

 

 

52310101

 

 

 

 

A01, D01

 

 

 

 

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Minh Phong