Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 18/2/2017 15:30

Học viện Ngân hàng:10% chỉ tiêu tuyển thẳng từ xét học bạ THPT

Học viện Ngân hàng:10% chỉ tiêu tuyển thẳng từ xét học bạ THPT

GD&TĐ - Học viện Ngân hàng vừa chính thức công bố đề án tuyển sinh năm 2017. Theo đó, nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Cụ thể, Học viện dành 90% chỉ tiêu đại học cho hình thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Học viện dành 10% chỉ tiêu đại học căn cứ kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT) để xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện Ngân hàng áp dụng cho các đối tượng sau:

TT

Ngành tuyển sinh của Học viện Ngân hàng

Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia

Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1

Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý

- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

- Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên.

- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

- Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên.

2

Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh; Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ)

- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

- Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên.

- Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

- Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên.

- Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

3

Luật Kinh tế

- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

- Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên.

- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

- Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên.

4

Tài chính- ngân hàng và Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh)

- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

- Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 6,0 điểm trở lên.

- Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

- Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 6,5 điểm trở lên.

- Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

 Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy:

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức xét hoc ba

1

NHH

52340101

Quản trị kinh doanh

405

45

2

NHH

52340201

Tài chính ngân hàng

1.170

130

3

NHH

52340301

Kế toán

720

80

4

NHH

52340405

Hệ thống thông tin quản lý

225

25

5

NHH

52340120

Kinh doanh quốc tế

360

40

6

NHH

52380107

Luật kinh tế

135

15

7

NHH

52220201

Ngôn ngữ Anh

180

20

8

NHP

52340201

Tài chính ngân hàng

90

10

9

NHP

52340301

Kế toán

90

10

10

NHB

52340201

Tài chính ngân hàng

90

10

11

NHB

52340301

Kế toán

90

10

 

 

 

Tổng:

3.555

395

Các ngành đào tạo quốc tê:

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức xét hoc ba

1

NHH

52340101_1

Quản trị kinh doanh

(Liên kết với Đai học CityU, Hoa Kỳ)

108

12

2

NHH

52340201_1

Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đai học Sunderland, Vương quốc Anh)

72

8

3

NHH

52340301_1

Quản lý Tài chính- Kê toán (Liên kết với Đai học Sunderland, Vương quốc Anh)

72

8

 

 

 

Tổng:

252

28

Học viện áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT theo Quy chế tuyển sinh; áp dụng chung một mức điểm xét tuyển giữa các tổ hợp cho từng ngành đào tạo.

Tiêu chí phụ

Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển của Học viện Ngân hàng với từng ngành đào tạo như sau:

Ưu tiên điểm môn Toán cho ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý;

Ưu tiên điểm môn Tiếng Anh cho ngành Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh; ngành Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ); Tài chính- ngân hàng và Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh).

Ngành Luật Kinh tế: Ưu tiên điểm môn Toán cho các tổ hợp xét tuyển A00, D01, D09; Ưu tiên điểm môn Ngữ văn cho tổ hợp xét tuyển C00.

Lập Phương

Nguyễn Hải Ngân (03/04/2018 15:00:46 PM)

Muốn nộp hồ sơ tuyển thẳng phải làm những gì ạ