Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 26/9/2017 16:47

Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức khai giảng năm học 2017-2018

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018 của Học viện Cảnh sát nhân dânThượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018 của Học viện Cảnh sát nhân dân

GD&TĐ - Sáng nay (26/9), Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức khai giảng năm học 2017-2018. Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới.
Trong năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo, Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục triển khai theo hướng: Tin học hóa, hiện đại hóa, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ của cách mạng 4.0 vào hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Năm học 2017-2018, Học viện Cảnh sát Nhân dân xác định chủ đề: "Xây dựng Học viện Cảnh Nhân dân thông minh".

Theo GS.TS Tô Lâm, con người là yếu tố quyết định. Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thông minh bắt đầu từ người thầy. Vì vậy, học viện đã tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học và coi đây là một phá quan trọng.

Để đáp ứng các yêu cầu của cách mạng 4.0 trong giáo dục và đào tạo nói chung và xây dựng Học viện Cảnh sát Nhân dân thông minh nói riêng, đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học công an nhân dân nói chung và Học viện cảnh sát nhân dân nói riêng tập trung vào 4 khâu: Giáo dục đạo đức và tình yêu nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm; trình độ chuyên môn và kỹ năng thực tiễn.

Các trường đại học, trong đó có Học viện Cảnh sát nhân dân đang đối diện nhiều cơ hội và thách thức to lớn. Sự biến đổi lớn về vai trò người dạy - truyền thụ kiến thức theo cách truyền thống sang vai trò xúc tác và điều phối, họ phải chuyển sang chức năng hướng dẫn học viên.

Nữ sinh Học viện Cảnh sát nhân dân

Để vượt qua thách thức của cuộc cách mạng 4.0, Cảnh sát - những công dân toàn cầu, người giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân phải thực hiện được 3 chức năng rất quan trọng của mình: Chức năng sáng tạo, chức năng phản biện và chức năng giáo dục.

Trong điều kiện kẻ địch, thế giới tội phạm cũng đang triệt để lợi dụng các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 để hoạt động, người thầy giáo công an phải luôn có ý tưởng mới, đi trước thời đại thì mới có thể đào tạo ra những chiến sỹ, công an, cảnh sát tương lai vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông khoa học công nghệ, ngoại ngữ, pháp luật quốc tế.

Nhà trường đã triển khai chương trình công tác năm học và xác định chủ đề năm học 2017-2018 là "Xây dựng Học viện Cảnh sát Nhân dân thông minh" với 4 trụ cột chính:

Một là, xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân điện tử theo mô hình Chính phủ điện tử.

Hai là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục và giảng dạy, học tập.

Thứ ba, xây dựng các giảng đường thông minh

Thứ tư, xây dựng và triển khai thư viện điện tử.

Minh Phong