Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 14/7/2017 15:44

Học viện Báo chí - Tuyên truyền: Mức nhận hồ sơ thấp nhất 16 điểm

Học viện Báo chí - Tuyên truyền: Mức nhận hồ sơ thấp nhất 16 điểm

GD&TĐ - Theo công bố của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT vào trường năm nay thấp nhất là 16 điểm, cao hơn mức sàn chung 0,5 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên, khu vực 3 cụ thể như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Mức điểm

1

Báo chí

 

 

18,0

2

Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin

 

524

16,0

3

Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

525

16,0

4

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị

 

526

16,0

6

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

 

527

16,5

7

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

52310202

 

16,0

8

Chính trị học, chuyên ngành

Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

 

530

16,0

9

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

 

531

16,0

10

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

 

532

16,0

11

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

533

16,0

12

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

 

535

16,0

13

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

 

536

16,0

14

Chính trị học, chuyên ngành

Khoa học Quản lý nhà nước

 

537

16,0

15

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

52320401

 

16,5

16

Xã hội học

52310301

 

16,0

17

Công tác xã hội

52760101

 

16,5

18

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

 

528

17,0

19

Lịch sử, chuyên ngành

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

52220310

 

24,0

20

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại,

chuyên ngành Quan hệ chính trị

và truyền thông quốc tế

 

612

25,0

21

Quan hệ công chúng, chuyên ngành

Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

 

615

25,0

22

Quảng cáo

52320110

 

25,0

23

Ngôn ngữ Anh

52220201

 

24,0

24

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế

và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

 

614

26,0

25

Quan hệ công chúng, chuyên ngành

Truyền thông marketing (chất lượng cao)

 

616

26,0

Lưu ý: Ngành Lịch sử: Môn Lịch sử tính hệ số 2.

Ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh tính hệ số 2.

Ngoài điều kiện về điểm thi THPT quốc gia 2017 nói trên, thí sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau: Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên; hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm THPTxếp loại Khá trở lên;

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

Năm nay, thí sinh được sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh để xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần nộp chứng chỉ về Học viện trước 17 giờ ngày 25/7/2017.

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

- TOEFL ITP 450 điểm

- TOEFL iBT 45 điểm

- Educational Testing Service (ETS)

- IELTS 4.0 điểm

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

Lập Phương