Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 6/9/2017 13:16

Học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài phải theo tinh thần tự nguyện

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Trong hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hải Dương về một số nội dung về dạy học môn tiếng Anh năm học 2017-2018 có lưu ý việc học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo hình thức xã hội hóa.

Cụ thể, Sở giáo dục Hải Dương nêu rõ: Đối với các trường đã triển khai học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong năm học 2016-2017, cần căn cứ kết quả triển khai, rà soát, đánh giá chất lượng giảng dạy của trung tâm ngoại ngữ phối hợp, lấy ý kiến của học sinh và phụ huynh về hiệu quả triển khai để xem xét có tiếp tục triển khai trong năm hoc 2017-2018 hav không.

Các trường có nhu cầu triển khai trong năm học này cần đăng ký với Sở GD&ĐT, chủ động phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ đã được Sở thẩm định về hồ sơ để chuẩn bị các điều kiện triển khai như nội dung giảng dạy giáo viên nước ngoài ...

Việc triển khai phải hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh, không được ép buộc tham gia dưới bất kỳ hình thức nào.

Các trường cần lựa chọn giáo viên nước ngoài căn cứ vào hồ sơ và qua dự giờ đánh giá giáo viên. Nếu bố trí lịch dạy thử với giáo viên nước ngoài phải báo cáo về Sở để trình UBND tỉnh cho phép triển khai theo quy định.

Tuyệt đối không được triển khai khi chưa có văn bản cho phép của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT. Sở sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể về dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài năm học 2017-2018.

Lập Phương