Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 13/7/2017 12:19

Học sinh Hải Phòng đỗ tốt nghiệp THPT 99,24%

Học sinh Hải Phòng đỗ tốt nghiệp THPT 99,24%

GD&TĐ - Sở GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017. Theo đó, đối với hệ giáo dục THPT, thành phố có 16.066 thí sinh đỗ tốt nghiệp/16138 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,55%.

Hệ giáo dục thường xuyên, toàn thành phố có 1.110 thí sinh thi đỗ tốt nghiệp/1.169 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 94,95%.

Tính chung toàn thành phố, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2017 là 99,24%. So với kỳ thi năm 2016, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp hệ THPT tăng 2,83%; hệ giáo dục thường xuyên tăng 36,6%.

Trong số 56 trường THPT, 30 trường tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Trong 15 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 2 trung tâm tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

Dẫn đầu các trường THPT là Trường THPT chuyên Trần Phú với điểm trung bình các bài thi đạt 7,1 điểm; tiếp đó có Trường THPT Thái Phiên, điểm trung bình là 6,88 điểm; Trường THPT Ngô Quyền, điểm trung bình là 6,87 điểm; Trường THPT Kiến An, điểm trung bình là 6,53 điểm; Trường THPT Quang Trung điểm trung bình là 6,31 điểm.

Toàn thành phố có 131 thí sinh trượt tốt nghiệp. Trong đó, hệ giáo dục THPT có 72 thí sinh trượt tốt nghiệp; hệ giáo dục thường xuyên có 59 thí sinh trượt tốt nghiệp.

Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng