Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 23/4/2018 16:07

Học bổng Panasonic 2018 tìm kiếm sinh viên tài năng

Sinh viên nhận học bổng Panasonic năm 2017Sinh viên nhận học bổng Panasonic năm 2017

GD&TĐ - Văn phòng Học bổng Panasonic bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của sinh viên trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật trên khắp cả nước từ tháng 3/2018.

Theo đó, tổng số có 8 học bổng, mỗi suất 30,000,000 VNĐ/1 năm học. Học bổng sẽ được tiếp tục trao vào các năm học tiếp theo đến khi sinh viên nhận học bổng tốt nghiệp đại học nếu sinh viên đáp ứng được tiêu chuẩn của chương trình như trong thỏa thuận

Sinh viên tham gia ứng tuyển cần đáp ứng các điều kiện: Là công dân Việt Nam; đang theo học chính quy các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tại các trường đại học tại Việt Nam.

Thành tích học tập đáp ứng một trong hai điều kiện sau: Đối với sinh viên giỏi, có tổng điểm trung bình tích lũy các năm học đại học từ 8.0 (theo thang điểm 10) hoặc 3,2 (theo thang điểm 4) trở lên;

Đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn : có tổng điểm trung bình tích lũy các năm học đại học từ 7,0 (theo thang điểm 10) hoặc 2,5 (theo thang điểm 4) trở lên. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với tổng thu nhập dưới 42 triệu VNĐ/năm; Sau khi nhận học bổng Panasonic, không nhận sự hỗ trợ tài chính (học bổng, tài trợ…) từ bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào (bao gồm cả học bổng của trường đại học, nhà nước…)

Sau 13 năm thực hiện, văn phòng học bổng Panasonic đã tiếp nhận gần 30,000 bộ hồ sơ, phỏng vấn hơn 2,000 sinh viên và lắng nghe sự chia sẻ về hàng trăm, hàng nghìn khát vọng và nỗ lực của các bạn trong quá trình học tập và rèn luyện. 58 tài năng được lựa chọn, nhưng hàng trăm ước mơ được khuyến khích để phát triển và hiện thực hóa.

Hải Bình