Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 3/1/2014 10:16

Học bổng Chính phủ Nhật Bản 2014

Học bổng Chính phủ Nhật Bản 2014

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2014.
Đây là chương trình bồi dưỡng giáo viên 1,5 năm (từ 10/2014 - 3/2016). Giáo viên sẽ được học thêm tiếng Nhật để có thể nghe giảng bằng tiếng Nhật.

Thời gian thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật, tiếng Anh dự kiến vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2014 tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và các mẫu hồ sơ liên quan cần download từ các trang web dưới đây:

1) Hướng dẫn chung về du học Nhật Bản:

http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0307j.html#1 (tiếng Nhật)

http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0307e.html#1 (tiếng Anh)

2) Trang web của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản:

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/06032818.htm

Công văn của cơ quan đề cử ứng viên dự tuyển cùng hồ sơ dự tuyển của ứng viên (theo mẫu quy định) gửi đến Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày10/2/2014 để sơ tuyển và chuyển cho phía Nhật Bản tổ chức tuyển chọn, duyệt cấp học bổng.

Đan Thảo