Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 26/4/2017 11:07

Hòa Bình: Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành GD&ĐT

Hòa Bình: Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017.

Theo đó yêu cầu tiếp tục thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của UBND tỉnh; hoàn thành việc xác định danh mục phạm vi bí mật nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật; bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị, trường học theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh, an toàn mạng máy tính của Ngành, của cơ quan, đơn vị, trường học. Thực hiện đúng các quy trình tiếp nhận, xử lý, chuyển giao, lưu trữ văn bản, tài liệu mật, tăng cường ý thức bảo mật trong ứng dụng CNTT, sử dụng Internet.

Công tác soạn thảo, phát hành văn bản tài liệu mật phải được thực hiện theo đúng quy định của các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến công tác ra đề, sao in, bảo quản, vận chuyển, bàn giao đề thi, đáp án các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia, đề thi tuyển sinh và đề thi THPT quốc gia đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đủng quy chế theo chế dộ tài liệu mật...

Lập Phương

Tin tiêu điểm