Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 19/12/2013 21:04

Hòa Bình thành lập Ban chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Hòa Bình thành lập Ban chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban triển khai đổi mới GD&ĐT.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban triển khai đổi mới GD&ĐT.

Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Minh Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT; Phó Trưởng ban là các Phó Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh.

Ban Chỉ đạo và các tiểu ban có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc cụ thể của Ban Chỉ đạo và các tiểu ban do Trưởng Ban Chỉ đạo và các Trưởng tiểu ban quy định.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm