Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 17/2/2017 13:07

Hòa Bình: Rà soát, chấn chỉnh cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Hòa Bình: Rà soát, chấn chỉnh cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có văn bản về việc rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên.

Theo văn bản này, việc học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ ngoại ngữ, tin học do giáo viên chủ động, bố trí sắp xếp lịch học, thời gian học để không ảnh hưởng đến các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường.

Những giáo viên có nhu cầu thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì mới cần phải bảo đảm có đủ trình độ/chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Vì vậy, các cơ sở giáo dục không được bắt buộc tất cả các giáo viên khi chuyển từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp phải có trình độ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngay theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các Trung tâm, nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm không xảy ra vi phạm trong tổ chức dạy, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

Có biện pháp xứ lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cũng như tổ chức dạy học không đúng quy định.

Lập Phương